John Brædder


Borgmesterkandidat til kommunalvalg 2021
59 år, Toreby

Borgmester. Uddannet agrarøkonom, selvstændig erhvervsdrivende landmand.

Gift med Mette og far til tre børn, Monica, Jessica og Thomas

Guldborgsund Kommune har gennem de seneste fire år været inde i en rivende udvikling. Der er afdraget massivt på vores gæld, kassebeholdningen er god, og økonomien er solid. En stor del af pengene er gået til velfærdsområderne samt investeringer i anlæg af skoler og dagsinstitutioner. Investeringerne er gået til både land og by, hvilket vores landdistriktsudvalg i høj grad har været med til at sikre. Vi har formået at trække flere uddannelser til.

Vi oplever nu også en nettotilflytning af unge mennesker, fordi der er masser af jobåbninger i Guldborgsund. Vi er den kommune i Region Sjælland, som har allerflest turister. De seneste 12 måneder har vi haft 1,2 millioner overnatninger, hvilket skaber masser af handel til vores lokale butikker og ikke mindst arbejdspladser.

Vi skal ikke stille os tilfreds med dette, men gå efter endnu mere!

De næste fire år handler for mig om bedre vilkår for de ældre. Der bliver flere ældre, og vi skal derfor have rekrutteret flere hænder til ældreplejen. Det skal dels ske ved flere fagligt uddannede medarbejdere, men også ved blandt andet at rekruttere unge mennesker, som kan være med til at give de ældre samvær udover den basale pasning. Det er et projekt, der bliver sat i gang nu.

Desuden skal vi have endnu mere fokus på, at vores skolebørn skal forlade folkeskolen med et klart mål om enten at videreuddanne sig eller komme i arbejde. Det er bedst for det enkelte individ. Uddannelse eller arbejde er vigtigt for at være med på holdet og bidrage til, at de, som virkelig har brug for hjælp, kan få det. Alle, der kan skal bidrage til vores velfærdssamfund, skal have mulighed for det.

Vores erhvervsliv skal have endnu bedre vilkår. Vi skal simpelthen kunne behandle byggesager hurtigere. Der er allerede sat penge af til det, og vi er klar med flere, hvis det bliver nødvendigt.

Jeg er i politik, fordi jeg gerne vil vækst og udvikling til gavn for velfærd. Vi vækster enormt i øjeblikket, og pengene går til velfærd. En stemme lokalt på mig er en stemme på, at jeg vil arbejde i døgndrift for at fortsætte fremgangen og udvikle vores kommune yderligere.

FØLG MIG