Nikolaj D. Larsen


Kandidat til kommunalvalg 2021
32 år, Nykøbing F.

Jeg bor i Nykøbing F., hvor jeg driver egen virksomhed, Interlectus.

Ønsker du en kandidat i byrådet, som kæmper for det, han føler, er rigtigt, så sæt kryds ved mig.  

Jeg har de seneste tre år boet i Nykøbing F. Jeg er opvokset op på fantastiske Fejø. Jeg har i dag min egen virksomhed, hvor vi leverer redskaber til kommuner og skoler inden for fastholdelse og støtte til unge, så de kommer godt gennem deres uddannelse. Jeg stiller op til byrådet i Guldborgsund, fordi jeg vil være med til at passe på vores skønne kommune. Den skal vi styrke og værne om. Jeg er nok mest kendt for at være med i alt for mange projekter rundt omkring f.eks. udviklingen af havnebadet, camp21 samt Lolland Falster første ungdomsredaktion. Fælles for projekterne er, at de som oftest har unge som grundsten.

Mine mærkesager

  • Fokus på fremtidens unge
  • Personlige beskæftigelsesindsatser
  • Danmarks bedste kulturinstitution

ÉN SAMLET KOMMUNE

Fokus på fremtidens unge
I Guldborgsund Kommune skal vi skabe rum for, at unge kan se en fremtid her. Ikke nødvendigvis hele livet, men vi skal sørge for, at de unge, som har været rejst, væk, har lyst til at vende retur senere i livet. Dette gør vi blandt andet ved ikke kun at have fokus på at tiltrække uddannelser til området, men også på at skabe nytænkende studiemiljøer, hvor de unge kan bo og leve under uddannelsen.

Jeg mener desuden, at det er er urealistisk at arbejde med illusionen om, at vi skal kunne imødekomme alle unges uddannelsesønsker og -behov, så de kan blive på Lolland-Falster hele tiden. Derimod skal vi arbejde på, at studerende og andre pendlere kan komme med kollektiv trafik fra Nykøbing og til København på under 50 minutter.

Vi skal samtidig arbejde på at koble de unge og vores erhvervsliv sammen, så de unge, der er rejst afsted for at uddanne sig, kan se, hvorfor de skal flytte tilbage igen – at der er job lokalt.

De unge skal også inddrages langt mere i beslutninger, der involverer dem. Derfor vil jeg arbejde på at oprette et børne- og ungdomsbyråd, som det kendes fra Aarhus Kommune. Unge er vores fremtid, og de skal på dagsordenen.

Personlige beskæftigelsesindsatser
Vi har brug for alle kræfter på arbejdsmarkedet, for flere brancher mangler arbejdskraft. Men det kræver en langt mere fleksibel og personligt tilrettelagt beskæftigelsesindsats med blik for den enkelte.

Alt for mange ledige oplever, at de ikke passer ind i systemet, som i dag er alt for bureaukratisk, og de mister derfor troen på, at de kan få et job. Vi skal tilrettelægge indsatsen langt mere efter den enkeltes behov. Så vi derved får flere med.

Danmarks bedste kulturinstitution
Vi har nogle rigtig dygtige kulturaktører i Guldborgsund, som skaber helt unikke kulturtilbud for vores borgere og gæster. Det arbejde skal vi fortsat støtte, udvikle og vægte højt.

Kulturen danner os og giver os oplevelser, vi ikke får andre steder. Vi skal give plads til talentudvikling, og vi skal sikre stærke kulturtilbud i hele kommunen. For Guldborgsund skal være Danmarks bedste kulturinstitution.

FØLG MIG