Poul-Henrik Pedersen


Kandidat til kommunalvalg 2021
75 år, Sundby L.


Journalist, forfatter og fhv. borgmester.
17 år i den daværende Nykøbing F. Kommune.

Stifter af Guldborgsundlisten i 1998 og indvalgt i byrådet første gang i 1982. 

Mine mærkesager

  • Erhvervspolitik
  • Kultur
  • Fritid
  • Sport

EN DYNAMISK ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK, fordi vækst og udvikling (Guldborgsundlistens værdisæt siden starten) er en helt afgørende forudsætning for stadig bedre velfærd og mere tryghed, ikke mindst indenfor børne-, ældre- og handicapområdet.

EN FORTSAT UDVIKLING AF KULTUR-, FRITIDS- OG SPORTSOMRÅDET er vigtigt og en absolut forudsætning for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv for vore borgere – og for at gøre Guldborgsund Kommune stadig mere attraktiv for potentielle tilflyttere. Det sidste er uhyre vigtigt for i fremtiden at kunne honorere den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft både til den offentlige og private sektor.

HVIS DU ER ENIG I DISSE MÅL OG FORETRÆKKER POLITIKERE, DER STÅR FOR PRAGMATISK BREDT MIDTSØGENDE SAMARBEJDE – KEMISK RENSET FOR IDEOLOGISKE POLITISKE BINDINGER – SKAL DU SÆTTE KRYDS VED 39 ÅRS ERFARING

FØLG MIG