Ungdomsliv

Udforskning, udfoldelse og uddannelse – ungdomslivet er vidunderligt!

I Guldborgsundlisten er det de unge selv, der formulerer ungepolitikken, for de ved bedst, hvad der skal til, for at det er fedt at være ung i Guldborgsund.

Det vil vi for Guldborgsunds unge: 

Et godt studiemiljø starter med et godt sted at bo. Derfor vil Guldborgsundlisten skabe nye billige studieboliger af containere på havnen i Nykøbing. Studieboligerne skal være selvforsynende via solenergi eller bølgeenergi.

Vi vil forsætte samarbejdet med DTU og andre institutioner om at få uddannelser til Guldborgsund, ligesom vi vil arbejde for at få et studie/pendlertog, der med få stop kører direkte til København under en time.

Vi vil sikre et tryggere natteliv ved, at lyset i gaderne er tændt i længere tid, så man kommer sikkert hjem fra byen. Desuden skal der skabes bedre kollektiv trafik til yderområderne i Guldborgsund Kommune i nattetimerne.

Vi ønsker at gøre gratis psykologhjælp mere tilgængelig for studerende.

Det skal være attraktivt at være ung i Guldborgsund, og det kræver nye tiltag målrettet unge. Vi vil lave flere små miljøer som det nye pop-op-sted på havnen, der er særligt velegnede til at hygge sig med vennerne og dele oplevelserne på sociale medier. Vi vil også udnytte området ved Svanedammen bedre ved at skabe et parkmiljø, hvor man kan mødes med vennerne og nyde en drik i solskinsvejret.

Fordi unges mening tæller i Guldborgsund, vil vi ansætte en ungekonsulent á la borgerkonsulenten. Ungekonsulenten skal sammen med kommunens unge arrangere events, aktiviteter og workshops for unge, så de unges stemme bliver hørt.

De aktiviteter, der allerede er rundt om i kommunen, er svære at finde. Vi ønsker derfor, at man gør det nemmere at søge aktiviteter frem på via Google på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Vi vil sikre, at flere unge flytter tilbage til Guldborgsund igen, når de har taget deres uddannelse i de større byer. Derfor foreslår vi, at man ansætter en jobmatcher i Business Lolland-Falster. Jobmatcheren skal fokusere på at matche lokale virksomheder med nyuddannede. På den måde får vi tilført ny viden til vores virksomheder, hvilket kan være med til at skabe vækst og indtjening, og vores nyuddannede får et indblik i karrieremulighederne på Lolland-Falster.

Vi vil desuden supplere med en ordning, hvor de første tre måneders ansættelse er gratis for virksomheden, mens den nyuddannede ansættes på overenskomstmæssige vilkår. Ordningen skal gøre det attraktivt for virksomheden at ansætte en nyuddannet og samtidig give vores unge et incitament til at vende hjem til Guldborgsund.

Endelig ønsker vi at udbygge vores iværksætterstrategi med en startpulje for iværksættere, som ønsker at starte virksomhed i Guldborgsund Kommune, men har svært ved at finde midlerne til det.

Forskning og uddannelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Socialområdet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vækst og udvikling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sundhed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Turisme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Energi & Miljø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ungdomsliv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kultur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sport og idræt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Job og erhverv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Forskning og uddannelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Socialområdet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vækst og udvikling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sundhed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Turisme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Energi & Miljø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Next Generation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kultur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Job og erhverv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.