Camillo Krog


Kandidat til kommunalvalg 2021

44 år, Idestrup

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1998.

Født og opvokset på Falster

  • Velfærd
  • Arbejdspladser
  • Tiltrækning af nettobidragsydere
  • Uddannelse
  • Erhvervsliv

Velfærd
Ordentlig velfærd er en nødvendighed for et rigt hverdagsliv.
Ordet velfærd betyder de, for individet, mest ønskværdige vilkår for daglig trivsel
Det gælder både for ældrepleje, uddannelse og et godt kulturliv.
Mit fokus i den forbindelse vil være hvordan vi finansierer den nødvendige økonomi for at tilvejebringe god service for borgerne.
Kort fortalt – hvor pengene skal komme fra.

Arbejdspladser
Er arbejde er også en del af det rige hverdagsliv. Det giver, ud over et bidrag til fælleskassen, også en følelse af at være en del af fællesskabet.
Typisk er trivsel, arbejdsmiljø og kultur ligeså vigtig som løn.
Så det handler ikke bare om at skabe arbejdspladser, men OGSÅ om at tiltrække og skabe de arbejdspladser, som lever op til ovenstående.

Tiltrækning af nettobidragsydere
Borgere som bidrager mere økonomisk, end de koster kommunekassen.
Pure and simple.
Vi skal tiltrække borgere, som har arbejde og kan forsørge sig selv og deres familie.
Det gør vi blandt andet ved at have gode daginstitutioner, skoler og et stærkt foreningsliv.
Vi skal skabe god mulighed for nybyggeri og ordentlige lejeboliger.
Det kræver, at vi godkender byggeprojekter, som lever op til de krav, der stilles af nye borgerne og alle borgere i det hele taget
Tiltrækker vi dem, kommer der helt enkelt flere penge i kommunekassen, som vi kan bruge til kernevelfærd.

Uddannelse
Dette er et vigtigt emne i valgkampen.
Vi skal simpelthen holde på vores unge og skabe videregående uddannelser i vores kommune.
Ydermere skal vi i vores kommune tilbyde dem, der uddanner sig i sundhedssektoren som fx social- og sundhedsassistenter en løn under uddannelse, som de kan leve af.

Erhvervsliv
Guldborgsund Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed.
Vi skal fx give mulighed for at erhverve sig attraktive erhvervsbyggegrunde, ligesom vi skal sikre, at potentielle medarbejdere bliver opkvalificerede blandt andet med hjælp fra vores jobcenter, så de besidder de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger.
Iværksættere skal have den nødvendige støtte og vejledning, ikke bare til at etablere sig, men endnu vigtigere til at fastholde deres selvforsørgelse.

FØLG MIG