Jens Erik Boesen 


Kandidat til kommunalvalg 2021
68 år, Hasselø ved Væggerløse

Jeg er gift med Birthe og har tre voksne børn.

Jeg har været medlem af Guldborgsund Byråd siden kommunens start i 2007. 

Jeg er formand for Landdistrikts- og Turismeudvalget samt næstformand i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

MÆRKESAGER

 • ÆLDREPLEJE MED VÆRDIGHED OG LIVSKVALITET
  • Flere ansatte på plejecentrene og i den øvrige hjemmepleje
  • Mindre bureaukrati i dagligdagen og mere selvstændighed til personalet
 • VÆKST OG UDVIKLING – OGSÅ PÅ LANDET
  • En landdistriktspolitik og et stående politisk udvalg for landdistrikter
  • Fastholde og udbygge den kommunale service (trafik, skoler og institutioner)
 •  ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR EN UDDANNELSE
  • En folkeskole med en høj faglighed, så alle unge kan starte på en
  ungdomsuddannelse
  • Fastholde og udvikle de erhvervsfaglige og gymnasiale ungdomsuddannelser
 • BÆREDYGTIG TURISME MED BLIK FOR STYRKERNE
  • Gedser Odde som naturområde
  • Udvikling af kyst, vand, natur og kulturturisme

Lokalpolitik og dermed byrådsarbejde handler for mig om at skabe de bedst mulige vilkår for et godt liv i Guldborgsund Kommune. Jeg er meget resultatorienteret og mange års erfaring viser, at de bedste resultater skabes i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgere og politikere.

 

 

Stem personligt
JENS ERIK BOESEN

FØLG MIG