Martin Lohse


Kandidat til kommunalvalg 2021
46 år, Sakskøbing


Afdelingsleder på Saxenhøj.

Medlem af byrådet og formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. 

Kulturlivet i Guldborgsund er afgørende for det gode liv. Vores kulturinstitutioner skal understøttes, så de fortsat kan levere kulturoplevelser af den højeste kvalitet til alle.

Dannelse står højt på dagsordenen i Guldborgsund kommune. Det gør den, fordi vi har satset kraftigt på, sammen med vores kulturinstitutioner, at udvikle Dannelsesrygsækken, som giver alle børn og unge muligheden for at møde dedikerede professionelle og herigennem arbejde med de forskellige udtryksformer. Det giver grobund for at skabe indsigt og udsyn.

Vores forenings- og idrætsliv spiller en vigtig rolle for rigtig mange. Det er i foreningerne, at vi dyrker vores passion, og det er her, vi lærer at tage ansvar for fællesskabet – for hinanden.

Udviklingen af erhvervslivet og skabelsen af arbejdspladser er forudsætningen for, at vi fortsat kan fastholde velfærdsydelserne og udvikle nye tilbud til glæde for os alle. Derfor skal vi fortsat sørge for gode betingelser for nye virksomheder og iværksættere.

Vi har brug for bedre normeringer i vores daginstitutioner, og vi skal være med til fortsat at udvikle tilbuddene.

Vores ældre har krav på gode og værdige tilbud, der et tilpasset den enkelte. Det gælder i vores plejecentre og i hjælpen i egen bolig.


Sakskøbings stemme i Guldborgsund Byråd

FØLG MIG