Nikolai Lundstrøm

Kandidat til kommunalvalg 2021
27 år, Nykøbing F.


Jeg bor på Østfalster ved Corselitze Skov.

Jeg arbejder som projektleder ved DGI Storstrømmen.

Mine mærkesager

 • Bosætning

  Vi skal i Guldborgsund Kommune arbejde på at sikre, at unge og nystiftede familier har lyst til at bosætte sig her. Det handler om at holde en snor i de unge, som tager til de store byer for at studere, så de efter endt uddannelse bosætter sig i Guldborgsund Kommune.

 • Uddannelse

  Vi skal i Guldborgsund Kommune tiltrække de rette uddannelser i forhold til behovet. Vi skal sikre relevante uddannelser til de unge, så de har mulighed for at tage deres uddannelse lokalt.

   

 • Kultur og foreningsliv

  Alle i Guldborgsund Kommune skal have reel mulighed for at blive en del af foreningsfællesskabet. Vi skal arbejde med de strukturer og barrierer, som forhindrer nogle i at melde sig ind i en forening.

 • Samskabelse

  Guldborgsund Kommune skal forpligte sig til at inddrage borgerne i sager, som ligger borgerne nært. Dette gælder også i forhold til de unge, som skal have mulighed for at forme deres kommune og lokalområde.

  Jeg mener, at demokratiet skal være bredt repræsenteret. Derfor er det vigtigt, at de unge stiller op til kommunalvalget. Jeg tror på, at de unge selv ved, hvordan de bedst kan forme deres lokalsamfund. Og det er netop derfor, at jeg har valgt at gå ind i lokalpolitik – fordi jeg ønsker at være en del af de unge stemmer i Guldborgsund Kommune.

  Lolland, Falster og Guldborgsund er et pragtfuldt sted. Helt konkret vil jeg kæmpe for, at de unge tilvælger Guldborgsund Kommune. Vi er alle en del af noget større. Vi skal alle have mulighed for at leve det gode liv i Guldborgsund Kommune.

  FØLG MIG