Peter Bring-Larsen


Kandidat til kommunalvalg 2021
71 år, Stubbekøbing

Jeg er opvokset i Aastrup, uddannet landmand og tidligere gårdejer.
Jeg er gift med Anne-Marie.
13 år som byrådsmedlem, senest formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. 

Interesser: Politik, byudvikling, borgertrivsel – og fodbold. 

Kommunen er til for borgerne!

Derfor arbejder jeg for, at …

Mine mærkesager

 • Sikre konstruktiv og åben borgerinddragelse
 • Styrke og understøtte foreningsliv og frivillighed
 • Sikre alle borgere adgang til kultur og idræt
 • Vægte trivsel og læring i vores skole lige højt
 • Gøre Guldborgsund til ”Den Grønne Kommune”
 • Sikre respekt for miljøet og øget biodiversitet
 • Forkorte kommunens sagsbehandlingstid i byggesager
 • Understøtte bæredygtigt byggeri
 • Etablere en cykelsti til Gundslev og styrke trafiksikkerheden
 • Flytte Danmarks Motorcykel Museum til Stubbekøbing Havn
 • Prioritere omsorg og gode forhold for vores ældre
 • Sikre vores plejepersonale gode arbejdsvilkår, så de er glade for at gå på arbejde

FØLG MIG